Jeremie2

Aktualności

Jeremie2

Chcielibyśmy poinformować Państwa o możliwości skorzystania z pożyczki Jeremie2. Jest to zwrotna pomoc finansowa oferowana przedsiębiorstwom, ale również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-upom. Celem Jeremie2 jest zwiększenie aktywności inwestycyjnej wielkopolskich przedsiębiorców, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku. Program ma również stymulować zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz wdrażanie przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.